Warning: Use of undefined constant wp_cumulus_widget - assumed 'wp_cumulus_widget' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/130065/virtual/www/domains/offroady.eu/wp-content/plugins/wp-cumulus/wp-cumulus.php on line 375
POVINNÉ RUČENÍ aneb Vždycky máte na výběr | Offroady.eu

POVINNÉ RUČENÍ aneb Vždycky máte na výběr

Povinné ručení

Povinné ručení, nebo chcete-li “pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla” upravuje v České republice už osmnáct let platný zákon č. 168/1999 Sb, který vstoupil v účinnost dne 30. 7. 1999 jako “Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla”.

Jednoznačně stanovil povinnost všem provozovatelům jakéhokoliv motorového dopravního prostředku pojistit se pro případ, že způsobí provozem svého vozidla škodu na zdraví nebo na majetku druhé straně.

V případě, že tak neučiní, nejen, že v plné míře zodpovídá za všechny škody, které provozem takto nepojištěného vozu způsobí, ale současně mu vedle dalších sankcí hrozí i pokuta za porušení zákona a to až ve výši 40 000 korun.

Uzavřít povinné ručení se jednoznačně vyplatí.

Povinné ručení a vznik konkurenčního prostředí

V dobách, kdy měl v České republice monopol na uzavření povinného ručení jediný finanční ústav, se o nějaké “možnosti volby” příliš mluvit nedá. Podobné je to i v letech následujících, kdy jediným kritériem pro určení výše pojistky byl údaj o zdvihovém objemu motoru vozidla.

Nicméně zajímavý, navíc zákonem podpořený pojišťovací produkt záhy přilákal řadu existujících, nebo i nově a často ryze účelově vzniklých pojišťovacích institucí a vytvořil v oblasti povinného ručení zdravě konkurenční prostředí.

V současné době působí na českém trhu téměř dvě desítky finančních ústavů poskytujících služby právě v oblasti povinného ručení. Jejich nabídka je nesmírně rozsáhlá, propracovaná a variabilní. Nicméně pro nezasvěceného člověka je velice složité a především časově náročné se v ní plně zorientovat.

On-line kalkulačky povinného ručení

Snad i proto se s postupem času začínají nejprve na stránkách velkých finančních společností objevovat jednoduché aplikace, které dokážou na základě daných kritérií cenovou nabídku jednotlivých pojišťoven přehledně porovnat. Jsou rychlé, jednoduché a navíc umožňují ihned a on-line novou výhodnější smlouvu o povinném ručení i uzavřít.

Pro klienty pojišťoven znamenají jednoznačnou výhodu. Pro pojišťovny samotné, vedle určitého profitu, spíš ještě tvrdší zostření konkurenčního boje a vedle snižování cen i nutnost vymýšlení stále nových a rafinovanějších nadstandard a benefitů.

 

Jak vlastně takové on-line kalkulačky fungují ?

Abychom objektivně srovnali ceny jednotlivých nabízených pojistných smluv, je třeba v rámci konkrétní aplikace (kalkulačky), např. ZDE, zadat co nejpřesněji právě ty základní údaje a parametry, které by mohly jejich výši ovlivnit.

Technická specifikace vozidla

V prvé řadě je nutné konkretizovat pojišťovaný vůz. Většinou si vystačíme s malým technickým průkazem, podle kterého vyplníme údaje jako např. objem motoru, výkon motoru, celkovou hmotnost vozu, nebo jeho výrobce a rok výroby.

Právě objem motoru, neboli kubatura, byla po dlouhá léta jediným parametrem pro stanovení výše pojistky povinného ručení. Teprve později, ve snaze obstát v konkurenčním boji, začaly některé pojišťovny k pojistkám přidávat různé úlevy či bonusy. Jednou za auta starší, jindy naopak novější. Jednou vázané na výkon motoru, nebo na alternativu pohonu, anebo na způsobu užívání vozidla k soukromým, nebo služebním účelům.

 

BONUS

Tento údaj už se týká spíš osoby provozovatele, tedy pojistníka. Jedná se o zvýhodnění za předchozí bezeškodní průběh povinného ručení. Zvýhodnění zaručené od roku 2000 dokonce zákonem.

Za každý rok bez nehody, získáváme určité procento slevy na pojistném ručení (cca 3 – 5 %). Slevy se za jednotlivá léta sčítají (nebo v případě škodní události odečítají), evidují v centrálním registru ČKP a jsou mezi jednotlivými pojišťovnami plně přenositelné.

Konkrétní údaje o provozovateli

Pokračujeme ve vyplňování údajů o pojistníkovi. Důležitý je věk, pohlaví, místo bydliště nebo působiště, některé typy profese,nebo status podnikatele a především kontaktní údaje.

Některé pojišťovny zvýhodňují starší zkušenější řidiče, jiné mají speciální bonusy pro konkrétní povolání, další zase všeobecně zvýhodňují ženy oproti mužům. Řada pojišťoven ceny pojistného upravuje např. podle místa bydliště pojistníka. Vychází zjednoduché rovnice, čím větší město, tím hustší provoz a tím vyšší pravděpodobnost vzniku škodné události. Novinkou je momentálně nabídka pojišťovny Allianz, která nabízí zajímavou slevu na pojistném řidičům, kteří ročně najezdí méně než 12500 km. (Například u ročního nájezdu do 5000 km/rok to činí 40% z celkové výše pojistného.)

Na závěr

A tady jsme se dostali do fáze, kdy je možné získat “přibližný” přehled o nabídkách jednotlivých pojišťoven pro už konkrétní typ vozu i konkrétní osobu. Záměrně zdůrazňujeme slovo přibližný. Žádný sebelépe formulovaný dotazník nedokáže širokou nabídku pojišťoven postihnout ve všech jeho nuancích a odlišnostech. Navíc požadavky a priority každého konkrétního člověka jsou výrazně odlišné.

A není to jenom cena, i když ta zůstává pro řadu klientů tím nejpodstatnějším kritériem při rozhodování.

O kvalitě pojistného produktu totiž vypovídá celá řada dalších detailů a skutečností.

Všimněme si například výše limitů, jaké je nám pojišťovna ochotna v případě pojistné události uhradit. Zákonným minimem je 35 miliónů. Nabídky některých pojišťoven mohou být i více než pětinásobné. Rovněž kvalita a rozsah asistenčních služeb se u řady nabídek výrazně liší. Což hraje významnou roli např. v případě, kdy řešíte pojistnou událost v zahraničí.

A právě pro konečné dořešení těchto preferencí je potřeba vyplnit i konkrétní kontaktní údaje jako je e-mailová adresa, nebo telefonní číslo.

Přímý kontakt s finančním poradcem nám jako pojistníkům částečně zaručuje skutečně precizní doladění všech bodů pojistné smlouvy a straně zprostředkovatele uskutečněným osobním kontaktem zvyšuje šanci na dovedení obchodního jednání do zdárného konce. To znamená do konečného uzavření on-line smlouvy o povinném ručení.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/130065/virtual/www/domains/offroady.eu/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napište komentář

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes Online. | Thanks to Highest CD Rates, WordPress Themes and WordPress Themes Directory